Bedriftspakker

Vi kombinerer den nyeste teknologien med solid fagkunnskap, slik at du sammen med oss kan ha løpende kontroll på din bedrift gjennom hele året. Vi tilpasser våre systemer og vår rådgivning til hver enkelt kunde slik at du opplever å få hjelp og råd du forstår og kan ha nytte av i det daglige.

Ta kontakt med oss, så tar vi en kopp kaffe og ser på hvilke muligheter som finnes.

Eiendom

Du har en eller flere næringseiendommer som du leier ut eller du jobber med utvikling av eiendommer for salg. Du har ofte behov for rådgivning når det kommer til både skatt og merverdiavgift.

Les mer

Butikk og varehandel

Du har ofte en kasseløsning/betalingsløsning som skal integreres med økonomisystemet ditt for optimal flyt av informasjon.

Les mer

Verksted

Vi har laget en egen integrasjon som gjør at vi får hentet dine data over i våre systemer uten at du trenger gjøre dobbeltarbeid

Les mer

Bygg og anlegg

Innen få næringer er det viktigere med løpende kontroll siden den som utfører jobben ofte er en annen enn den som fakturerer timer og kostnader som er brukt ute på oppdraget.

Les mer

Produksjonsbedrifter

Dere har ofte varelager og er opptatt av logistikk i alt dere foretar dere

Les mer

Service

Du selger tjenester hvor du tar deg betalt for en service eller en opplevelse, f.eks frisørsalong, restaurant, klatresenter osv.

Les mer

Konsulent

Dere selger kompetansen deres innenfor et eller flere fagfelt.

Les mer

Gründer

Vi synes at Gründerfasen er kjempespennende og en mulighet for oss til å være med og bidra til nye arbeidsplasser og nye solide bedrifter.

Les mer