Butikk og varehandel

Du selger noe som du ofte har kjøpt for videresalg. Du trenger ikke ha noe fysisk utsalgssted, salget kan også skje i nettbutikk. Du har ofte en kasseløsning/betalingsløsning som skal integreres med økonomisystemet ditt for optimal flyt av informasjon. Du har ofte et varelager.

Kontroll med så lite bistand som mulig

Dette er en bransje hvor det du sitter igjen med av fortjeneste på hver vare selger står i sentrum. Det du har i fortjeneste på hver vare skal til sammen dekke kostnadene med mannskapet og innsatsfaktorene som brukes.

Nøkkelen for å ha et sunt forhold til økonomien og den daglige driften er å ha god kjennskap til hva som kreves for at bedriften skal gå med fortjeneste. «Break-even» er det mye snakk om på økonomispråket. Det dette betyr er nettopp det å vite hvor mye som må selges for et butikken skal være lønnsom. Sesongvariasjoner, ukurans i varelageret og trender kan være avgjørende for marginene en sitter igjen med gjennom året.

Som økonomiske rådgivere og regnskapsførere er det ikke moter og trenger vi skal hjelpe deg med. Det vi kan hjelpe deg med er planer og sekunderingsskjema for hvordan du ligger an i det daglige. Vi kan gi deg råd om hvordan du skal betale for varelageret ditt, hvilke betalingsbetingelser du kan kreve og råd om rutiner rundt økonomien, slik at jobben vår etterpå blir så liten som mulig.

Vi integrerer kasseløsningen/betalingsløsningen din, om mulig, med økonomisystemet og gir deg tilgang til å løpende kunne se status for økonomien din om ønskelig. Alt for at du skal ha kontroll på det du holder på med økonomisk.

Ta kontakt med oss så tar vi en prat om hvilke løsninger vi kan tilby og til hvilken pris vi kan levere det du trenger.

Analyser

Skal en gjøre endringer og være i utvikling, så må en kjenne seg selv og sine muligheter. Sett deg sammen med noen som kan bryte ned tallene til konkrete spørsmål og råd. Det trenger ikke bestandig være slik at en kommer fram til en fasit, men en kan eksempelvis få aha-opplevelser som setter en på riktig spor i forhold til prioritering av hva som er viktigst å jobbe med i dag, de neste månedene og det neste året.

Benchmarking

Selskap driver innenfor forskjellige bransjer. Legg litt tid i å se hva «konkurrenten» klarer få til. Hva gjør de annerledes? Hva tilsier at du skal klare få til noe annet enn noen som allerede er etablert? Ta denne diskusjonen med en rådgiver som kan hjelpe deg å analysere forskjeller og likheter. En kan også benchmarke internt. For eksempel: Hvorfor gjør avdeling A det bedre enn avdeling B? All benchmarking har som hovedmål å lære noe og dra nytte av dette slik at en kommer litt lenger selv.

Budsjettering og prognoser

Hvordan kan en styre en bedrift hvis en ikke har en plan? Det høres enkelt ut, men for mange tar hverdagene hverandre og den overordnede planen blir nedprioritert. Sett deg sammen med en rådgiver hos oss – så ser vi sammen på hva det er som trengs av inntekter og hvilke kostnader som kommer gjennom året. Til sammen kan vi komme opp med et budsjett som gir deg kontroll på det du holder på med i dag og mulighetene til å gjøre endringer hvis framtidsutsiktene tilsier det.

Finansiering

Er bedriften din riktig finansiert? Hos oss kan du snakke med rådgivere som tidligere har jobbet innen bank. De kan si noe om hvordan bedriften bør finansieres og hvilke muligheter du har til å finansiere på annet vis. De blir også gjerne med deg i banken om det er tall som skal presenteres.

Integrasjon mot andre systemer

Har du en kasseløsning, en app eller et annet system som gjerne skulle vært integrert mot ditt økonomisystem? La oss se om det er mulig. Evt. kan vi anbefale andre løsninger som gir bedre og mer effektiv flyt. Du vil bli overrasket over hvor mange systemer som lar seg integrere.

Oppbygging av måle- og styringsverktøy

Mange opplever at det finnes ikke et «program» som dekker mitt behov for rapportering og kontroll med det de holder på med. Hos oss bruker vi verktøy (ofte Excel) til å lage modeller som du etter at de er laget, kan bruke selv i ditt selskap. Det kan høres komplisert ut, men det er sjeldent det. Enkle modeller kan gi deg oversikt og forståelse for det du holder på med, som gjør hverdagen enklere og mer lønnsom.

Regnskap

Løpende bokføring av kostnader og inntekter. Avgiftshåndtering, avstemming og dokumentasjon. Rapportering internt og eksternt.

Berg Økonomi leverer ærlig økonomisk rådgivning, basert på dine tall, vår forståelse og kompetanse!

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.