Eiendom

Du har en eller flere næringseiendommer som du leier ut eller du jobber med utvikling av eiendommer for salg. Du har ofte behov for rådgivning når det kommer til både skatt og merverdiavgift.

Bransjen hvor dokumentasjon er viktig og spisskompetanse nødvendig

Få bransjer, om noen, er så myteomspunnet som eiendomsbransjen. Dette kommer av at alle er kjent med at det er mye regelverk forbundet med denne bransjen, men at det ofte er et regelverk som praktiseres etter beste skjønn. Dette er ikke bransjen hvor du fungerer som rådgiver om du ikke har lang erfaring eller spisskompetanse innen lovverket. Det er mange snubletråder som skal passeres, og med dokumentasjonskrav som går utenpå de fleste andre bransjer, er det også svært vanskelig å argumentere for sin uskyld om en skulle komme i myndighetenes søkelys og ikke ha dokumentasjon som støtter valgene som er tatt.

Hos oss har vi lang erfaring med drift og utvikling av eiendom. Vi har kompetanse fra både større eiendomsselskaper og Skatteetaten. Sammen har vi god oversikt over gjeldende lovverk, mulighetene det gir og snubletrådene en ikke skal snuble i.

Ta kontakt med oss – så får du snakke med en rådgiver som har erfaring fra bransjen.

Analyser

Skal en gjøre endringer og være i utvikling, så må en kjenne seg selv og sine muligheter. Sett deg sammen med noen som kan bryte ned tallene til konkrete spørsmål og råd. Det trenger ikke bestandig være slik at en kommer fram til en fasit, men en kan eksempelvis få aha-opplevelser som setter en på riktig spor i forhold til prioritering av hva som er viktigst å jobbe med i dag, de neste månedene og det neste året.

Budsjettering og prognoser

Hvordan kan en styre en bedrift hvis en ikke har en plan? Det høres enkelt ut, men for mange tar hverdagene hverandre og den overordnede planen blir nedprioritert. Sett deg sammen med en rådgiver hos oss – så ser vi sammen på hva det er som trengs av inntekter og hvilke kostnader som kommer gjennom året. Til sammen kan vi komme opp med et budsjett som gir deg kontroll på det du holder på med i dag og mulighetene til å gjøre endringer hvis framtidsutsiktene tilsier det.

Finansiering

Er bedriften din riktig finansiert? Hos oss kan du snakke med rådgivere som tidligere har jobbet innen bank. De kan si noe om hvordan bedriften bør finansieres og hvilke muligheter du har til å finansiere på annet vis. De blir også gjerne med deg i banken om det er tall som skal presenteres.

Ledelse og drift av selskap (utleie av økonomisjef, styrearbeid med mer)

Stadig flere velger bruke eksterne regnskapskontor til å ta seg av det som har med regnskapet å gjøre i selskapet. Nå velger også selskap og leie inn «funksjoner» de tidligere selv hadde på lønningslisten. Hva er grunnen til dette? Sårbarhet, risiko og kompetanse kan her nevnes. Det er sårbart å ha egne ansatte i nøkkelroller. Det er forbundet stor risiko med å knytte driftskritiske oppgaver til 1 person. Det er vanskelig/dyrt å ansette en person med nok kompetanse til at den ene personen kan favne alle oppgaver fra regnskapsføring til økonomisjef. Lei en stillingsandel hos oss så får du et helt byrå i ryggen.

Regnskap

Løpende bokføring av kostnader og inntekter. Avgiftshåndtering, avstemming og dokumentasjon. Rapportering internt og eksternt.

Skatterådgivning

Hos oss har vi flere ansatte som tidligere har jobbet med tunge problemstillinger innenfor skatt. Flere har erfaring fra jobber innen skatteetaten. Få for eksempel noen til å se på brevet du har fått fra myndighetene sammen med deg. Ta de riktige valgene slik at du ikke betaler mer skatt enn du må. Hos oss treffer du en person som er oppdatert på lovverket eller som kan fortelle deg hvem du bør snakke med om større utfordringer.

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.