Service

Du selger tjenester hvor du tar deg betalt for en service eller en opplevelse. Det kan være at du driver frisørsalong, restaurant, klatresenter osv. osv. Bedriften setter en pris på tjenesten eller opplevelsen som til sammen skal gi dekning for kostnadene til bedriften og et overskudd til videre utvikling.

Budsjetter og mannskapsutnyttelse

I denne «bransjen» handler mye om god planlegging av bemanning siden personal ofte er den største kostnaden i bedriften. Med god kjennskap til variasjoner i behov for ansatte på jobb kan en holde kostnadene ned på riktig nivå og få bedre drift. Denne planleggingen legger grunnlaget for et budsjett som varierer etter hvor stor etterspørsel det er etter tjenestene til forskjellige tider på året.

Budsjettet gir igjen føringer for hvordan likviditeten (bankbeholdningen) vil se ut gjennom året. Når en så måler faktiske tall gjennom året opp mot budsjettet kan en se tidlig om en blir nødt til å foreta seg noe. Det er dette som gir god styring og mulighet til å satse om en ser at etterspørselen er stor eller ta ned kostnadene og aktiviteten om etterspørselen er mindre. Det er så mye bedre å ha en plan enn å føle at alt «flyter».

Det kan være mye å lære av konkurrentene i forhold til hvilke marginer en kan forvente eller strekke seg etter. Kanskje kan problemet være at prisene til bedriften er for lave og at markedet tillater en høyere pris? 

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med økonomien i din bedrift. Vi ønsker være en støttespiller som både kan være en diskusjonspartner og en rådgiver, slik at du kan konsentrere deg om driften og ta riktige beslutninger. 

Analyser

Skal en gjøre endringer og være i utvikling, så må en kjenne seg selv og sine muligheter. Sett deg sammen med noen som kan bryte ned tallene til konkrete spørsmål og råd. Det trenger ikke bestandig være slik at en kommer fram til en fasit, men en kan eksempelvis få aha-opplevelser som setter en på riktig spor i forhold til prioritering av hva som er viktigst å jobbe med i dag, de neste månedene og det neste året.

Benchmarking

Selskap driver innenfor forskjellige bransjer. Legg litt tid i å se hva «konkurrenten» klarer få til. Hva gjør de annerledes? Hva tilsier at du skal klare få til noe annet enn noen som allerede er etablert? Ta denne diskusjonen med en rådgiver som kan hjelpe deg å analysere forskjeller og likheter. En kan også benchmarke internt. For eksempel: Hvorfor gjør avdeling A det bedre enn avdeling B? All benchmarking har som hovedmål å lære noe og dra nytte av dette slik at en kommer litt lenger selv.

Budsjettering og prognoser

Hvordan kan en styre en bedrift hvis en ikke har en plan? Det høres enkelt ut, men for mange tar hverdagene hverandre og den overordnede planen blir nedprioritert. Sett deg sammen med en rådgiver hos oss – så ser vi sammen på hva det er som trengs av inntekter og hvilke kostnader som kommer gjennom året. Til sammen kan vi komme opp med et budsjett som gir deg kontroll på det du holder på med i dag og mulighetene til å gjøre endringer hvis framtidsutsiktene tilsier det.

Integrasjon mot andre systemer

Har du en kasseløsning, en app eller et annet system som gjerne skulle vært integrert mot ditt økonomisystem? La oss se om det er mulig. Evt. kan vi anbefale andre løsninger som gir bedre og mer effektiv flyt. Du vil bli overrasket over hvor mange systemer som lar seg integrere.

Oppbygging av måle- og styringsverktøy

Mange opplever at det finnes ikke et «program» som dekker mitt behov for rapportering og kontroll med det de holder på med. Hos oss bruker vi verktøy (ofte Excel) til å lage modeller som du etter at de er laget, kan bruke selv i ditt selskap. Det kan høres komplisert ut, men det er sjeldent det. Enkle modeller kan gi deg oversikt og forståelse for det du holder på med, som gjør hverdagen enklere og mer lønnsom.

Regnskap

Løpende bokføring av kostnader og inntekter. Avgiftshåndtering, avstemming og dokumentasjon. Rapportering internt og eksternt.

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.