Drifts- og likviditetsprognoser

Budsjettet er et viktig hjelpemiddel når du skal planlegge tiden framover for bedriften, men det er også det første som blir gammelt. Utarbeid derfor et budsjett, men ta deg tiden til å samtidig lage et verktøy hvor du sammen med en rådgiver kan se på hvilke effekter små eller store endringer får både på resultatet og likviditeten i bedriften. La budsjettet gå over i en prognose som sier noe om det som kommer.

Full kontroll sammen med din rådgiver!

Budsjetteringsperioden som gjerne foregår på høsten er en spennende periode. Sett deg ned sammen med din rådgiver og få belyst både problemstillinger og muligheter fra flere vinkler.

Vi bistår våre kunder:
– Utarbeide drifts- og likviditetsbudsjetter som går over i prognoser du kan bruke gjennom hele året.
– Belyse problemstillinger og muligheter som finns i tallene som ligger foran oss. Vi har bred kunnskap innen faget og har god kjennskap til andre bransjer det er mulig å lære noe av.

Har du kontroll på det som kommer har du også et grunnlag for å ta de riktige beslutningene i dag. Forskjellen på en bedrift som lykkes og en bedrift som ikke gjør det ligger stor grad i dette tankearbeidet og i disse vurderingene rundt framtiden.

La oss snakke med deg om framtiden, det er der mulighetene ligger.

Analyser

Skal en gjøre endringer og være i utvikling, så må en kjenne seg selv og sine muligheter. Sett deg sammen med noen som kan bryte ned tallene til konkrete spørsmål og råd. Det trenger ikke bestandig være slik at en kommer fram til en fasit, men en kan eksempelvis få aha-opplevelser som setter en på riktig spor i forhold til prioritering av hva som er viktigst å jobbe med i dag, de neste månedene og det neste året.

Budsjettering og prognoser

Hvordan kan en styre en bedrift hvis en ikke har en plan? Det høres enkelt ut, men for mange tar hverdagene hverandre og den overordnede planen blir nedprioritert. Sett deg sammen med en rådgiver hos oss – så ser vi sammen på hva det er som trengs av inntekter og hvilke kostnader som kommer gjennom året. Til sammen kan vi komme opp med et budsjett som gir deg kontroll på det du holder på med i dag og mulighetene til å gjøre endringer hvis framtidsutsiktene tilsier det.

Finansiering

Er bedriften din riktig finansiert? Hos oss kan du snakke med rådgivere som tidligere har jobbet innen bank. De kan si noe om hvordan bedriften bør finansieres og hvilke muligheter du har til å finansiere på annet vis. De blir også gjerne med deg i banken om det er tall som skal presenteres.

Oppbygging av måle- og styringsverktøy

Mange opplever at det finnes ikke et «program» som dekker mitt behov for rapportering og kontroll med det de holder på med. Hos oss bruker vi verktøy (ofte Excel) til å lage modeller som du etter at de er laget, kan bruke selv i ditt selskap. Det kan høres komplisert ut, men det er sjeldent det. Enkle modeller kan gi deg oversikt og forståelse for det du holder på med, som gjør hverdagen enklere og mer lønnsom.

SPØR FREDRIK
- Han rapporterer og lager modeller/verktøy i excel, skreddersydd kundens behov.

Kontakt oss

Se våre kontaktsider for mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Du må godta vår personvernerklæring for å kunne benytte vårt kontaktskjema.